Du er her

Oplæg om skoleprojekt med SI Danmark og SI Addis Abeba v. Lisbeth Hass. GÆSTER ER VELKOMNE

Blue Hour fra kl. 18:00 - 18:30

3 min.: Lise-Lotte Seehausen/Marianne Svendsen
Nyt fra KPD
Nyt fra Extension